Leviticus 27

<<  LEVITICUS 27  >>

1Bawipa in Moses hnenah, 2“Israel mite hnenah hetih in rel tu: ‘Mi pakhat in mi dangte khiah Bawipa hnenah hlu tuhin tangka pe tuh in thukham lekhaw, 3Na tuathnak khiah pasal kum kul ai panin kum sawmruk tian ca ilekhaw sanginn shekel bangin ngun tangka shekel sawmnga in tuat tu. 4Nupang ilekhaw na tuathnak khiah shekel sawmthum i tu seh. 5Kum nga ai panin kum kul tian ilekhaw pasal khiah shekel kul i tuh ai nupang khiah shekel sawmkhat i tuh i. 6Cen hla khat ai panin kum nga tian ilekhaw pasal khiah ngun tangka shekel panga i tuh ai nupang khiah ngun tangka shekel pathum i tuh i. 7Cen kum sawmruk ruk le kum sawmruk tanvum khiah pasal ilekhaw shekel hlainga i tuh ai nupang ilekhaw shekel sawmkhat i tuh i. 8Ikhalselai amah khiah farah ze manin ning tuathnak bangin a man pe ben hlahlekhaw, phungki pa hnenah kawi tu selai, phungki pa in cia pa ai pe ben zah in a man tan sah tu seh.

9Cen mite in Bawipa hnenah hlu tuhin sumhnam kawih lekhaw Bawipa hnenah pehnak ciabang sumhnam khiah a cianghlim cang tuh i. 10A pehnak sumhnam khiah a pha khiah a pha lo thawn thleng ma seh. A pha lo khiah a pha thawn thleng ma seh. Sumhnam pakhat le pakhat thawn thleng lekhaw a panih in cianghlim cang tuh i. 11Cen Bawipa hnenah raithawi ai hlu dan lo a ciang lo sumhnam ilekhaw cia sumhnam khiah phungki pa hnenah kawih tu seh. 12Ciafangin phungki pa in a pha le a pha lo khiah tan tu selai phungki pa ai tanhnak a man khiah cia sumhnam man i. 13Ikhalselai amah in tlan nuam lekhaw a man vumah hmun nga  khan hmun khat belh in tlan tu seh.

14Mi pakhat in a inn khiah Bawipa hnenah hlu lekhaw phungki pa in a man tan tuh i. A pha le a pha lo in khai phungki pa ai tanhnak bangin a man i tuh i. 15Cen ciatih ai a hlu ai dah nuam tu pa in a inn khiah tlan nuam leh lekhaw na tanhnak man ai vumah hmun nga khan hmun khat belh tu selai a inn khiah amah ai cang tuh i.

16Cen mi pakhat in a lo hrekkhat khiah Bawipa hnenah hlu nuam lekhaw cia lo ca ai rongci zahin a man i tuh i. Kawlkawn homer pakhat dim khiah ngun tangka shekel sawmnga in tan tuh i. 17Cen Jubilee Kum ah a lo khiah hlu lekhaw a man khiah na tanhnak zah i tuh i. 18Ikhalselai a lo khiah Jubilee hnua fangin hlu lekhaw Jubilee kum khim leh tian kum zah in phungki pa in a tangka khiah tuat sah tuhai na tanhnak songin cia tangka khiah hnuk tuh i. 19Cen a lo hlu tu pa in a lo khiah tlan nuam leh lekhaw na tanhnak man vumah hmun nga khan hmun khat belh tu selai a lo khiah amah ai cang leh tuh i.

20Ikhalselai amah in tlan nuam lo in mi dang hnen ah zuar lekhaw  aisu in khai cia lo khiah tlan thill lo i hang. 21Jubilee khim ai cia lo khiah hlat leh fangin cia lo khiah Bawipa hnenah pehnak i manin a cianghlim cang tuh ai phungki pa in ping tuh i. 22Cen mi pakhat in lo pakhat khiah lai in Bawipa hnenah hlu in cia lo khiah a pupa lo i hlahlekhaw 23phungki pa in a man khiah Jubilee  Kum tian tuat tuh le cia pa in cia nia ah a tangka khiah a cianghlim a hlu bangin Bawipa hnenah pe tuh i. 24Jubilee Kum ah a zuar tu, a pupa lo naitu pa hnenah khirh leh tuh i. 25Cen ning tuathnak khiah sanginn shekel bangin tuat tuh i si. Shekel pakhat khiah kerah kul i.

26Ikhalselai sumhnam a fa hmasaber khiah Bawipa ai i zo manin aisu in khai hlu thill lo i. Kawlpaw cang i tu seh, tuu i tu seh, Bawipa ai i. 27A cianglo sumhnam ilekhaw ning tanhnak bang in amah in tlan tu selai hmun nga khan hmun khat belh tu seh. Cen tlan hlahlekhaw ning tanhnak bangin zuar tu seh.

28Ikhalselai minung i tu seh sumhnam i tu seh a pupa ram i tu seh a naihhnak hmuah Bawipa hnen ah hluhnak khiah zuar khai zuar tuh lo, tlan khai tlan tuh lo i. Ciate khiah Bawipa hnenah a     cianghlim rauh i. 29A rek tuhai thukhan zo mi pa khiah tlan thill lo i. Amah khiah rek kul i. 30Cen rongci i tu seh thing thai i tu seh sephuhtaphuh khiah Bawipa ai i. Bawipa hnenah a cianghlim i. 31Mi pakhat in sephuhtaphuh khiah tlan nuam lekhaw hmun nga khan hmun khat belh tu seh. 32Kawlpaw le tu sephuhtaphuh thu ah, tokrolh hnia ai khel tu sumhnam  sawmkhat hnak khiah Bawipa hnenah a cianghlim i. 33A pha le a pha lo khiah ril tuh lo i. Cen thleng khai thleng tuh lo i. Cen thleng ta lekhaw a panih in Bawipa  hnenah cianghlim i. Tlan thill lo i.’ti in rel tu.”ti in ruai i. 34Hete khiah Israel mite ca in Sinai Mual vumah Bawipa in Moses hnenah ruaihnak thukhamte i.

<<  LEVITICUS 27  >>

Recent Posts