Leviticus 18

<<  LEVITICUS 18  >>

1Ciafangin Bawipa in Moses hnenah,  2“Israel mite hnenah hetih in rel tu: ‘Kaimah khiah ning Bawipa ning Pathian ing. 3Ning umhmun awng Izip ram bangin um tuh lo i si. Cen ning fehpui tuh hmun Khanaan ram mite bangin khai um tuh lo i si. Amahte dan bangin khai vak tuh lo i si. 4Kaimah khiah Bawipa ning Pathian ing. Ciamanin i thukham le i upadi dan khiah ngai in hlun tuh i si.  5Kaimah khiah Bawipa ning Pathian ing. Ciamanin i thukham le i upadi dan khiah hlun tuh i si. Cia thukham le upadi dan khiah a hlun tu in cia thukham le upadi dante bangin nung tuh i.

6Kaimah khiah Bawipa ing. Ciamanin aisu in khai  kawngkolh sah tuhin a unau hnenah kawi ma seh. 7Cen na paa i tu seh na nuu i tu seh kawngkolh sah tuh lo i si. Amah khiah na nuu i; kawngkolh sah tuh lo i si. Cen na paa nu khiah kawngkolh sah tuh lo i si. Na paa kawngkolh sah na cang tuh i. 9Cen na paa fenu i tu seh, na nuu fenu i tu seh, na farnu khiah inn ah tehnak i tu seh, a konah te i ta in khai amah khiah kawngkolh sah tuh lo i si. 10Cen na fapa ai fenu i tu seh, a fenu ai fenu i tu seh, amahte khiah kawngkolh sah tuh lo i si. Ziangmanti fangin cia khiah nangmah kawngkolh sah na cang tuh i. 11Cen na paa ai nu ai fenu khiah na paa songai tehnak i manin na farnu khiah kawngkolh sah tuh lo i si. 12Cen na paa ai farnu khiah kawngkolh sah tuh lo i si. Amah khiah na paa unau i. 13Na nuu ai farnu khiah kawngkolh sah tuh lo i si. Amah khiah na nuu unau i. 14Na paa ai pasal unau khiah kawngkolh sah tuh lo i si. Cen a nu khai khing sah tuh lo i si. Cia nuu khiah na pi i. 15Na fapa ai nu khiah kawngkolh sah tuh lo i si. Na fapa nu i manin kawngkolh sah tuh lo i si. 16Pasal na unau ai nu khiah kawngkolh sah tuh lo i si. Na unau kawngkolh ruai na cang tuh i. 17Cen nupui nuu le a fenu khiah kawngkolh sah tuh lo i si. Cen cia nuu fapa ai fenu i tu seh, cia nuu fenu ai fenu i tu seh kawngkolh sah tuh lo i si. Amahte khiah cia nuu unau i. Cia khiah sualhnak i. 18Cen nupui pakhat farnu khiah cia nuu a nung lai in kawngkolh sah tuh lo i si.

19Cen nupang nuu in a thi nai tengin a hnenah kawi in kawngkolh sah tuh lo isi. 20Ciazolo ah nangmah veve rim ruai tuhin na ompui nu thawn itkhat tuh lo i si. 21Kaimah khiah Bawipa ing. Ciamanin ning tesin fate khiah Molek hnenah mei in hlu tuh lo i si. Cen Pathian hming khai zauhsuam tuh lo i si. 22Cen pasal thawn nupang bangin itkhat tuh lo i si. Cia heh a ningdulkul i. 23Nangmah veve rim ruai tuhin ramsa thawn khai itkhat tuh lo i si. Cen nupang in khai ramsa thawn itkhat ma seh. Cia khiah minung dan i lo i.

24Hete thawn ningmah veve khiah rim ruai tuh lo tuh lo i si. Ziangmanti fangin hete thawn in mi phun dang te in amate khiah rim ruai manin ning hmai ah amahte khiah hnawt sio ing.  25Ziangmanti fangin cia ram khiah rim ruai i. Ciamanin amahte khiah cawh ing. Ciamanin cia ram in amahte khiah aawk berh i. 26Ciamanin ningte i tu seh ning lakai ramdang mi i tu seh he ningdulkulte khiah bawn lo in i thukham le i upadi dan khiah hlun tuh i si. 27(Ziangmanti fangin ning hlan ai he ramah umtute in he ningdulkulte khiah bawn ai cia ram khiah rim ruai i). 28Cialo fangin ning hlan ai umtu mite khiah a ram in aawk bangin ning khai he ramin ning aawk mawh ngai. 29Ziangmanti fangin he ningdulkul bawntute khiah Israel mite lakin rek tuh lio i.   30Kaimah khiah Bawipa ning Pathian ing. Ciamanin ning hlanah amahte in he ningdulkul dan khiah bawn bangin ningte in bawn lohnak tuhin i thukham khiah hlun tuh i si.’ti in rel tu.”ti in rel i.

<<  LEVITICUS 18  >>

Recent Posts