Ezra 6

<<  EZRA 6  >>

1Hete ben fangin, Persia kumpibawi Artazazi uk teng in, Ezra, Seraiah fapa, Azariah fapa, Hilkiah fapa, 2Shallum fapa, Zadok fapa, Ahitub fapa, 3Amariah fapa, Azariah fapa, Meraioth fapa, 4Zerahiah fapa, Uzzi fapa, Bukki fapa, 5Abishau fapa, Phinehas fapa, Eleazar fapa, phungki upaber Aaron fapa – 6he mi Ezra khai Babilon in feh i. Amah khiah Israel Pathian Bawipa ai pehnak Moses dan upadi khiah a ciang ngai in ling tu cazi i. Amah vumah a Pathian Bawipa kut khiah um manin, kumpibawipa in a ngenhnak hmuah pe i.

7Cen Artazazi kumpibawipa ukhnak kum sarih kum ah, Israel mi hrekkhatte le phungki le Levi hrekkhatte le lasatute le dawngkham kiltute le temple hnenumte khiah Jerusalem ah hong i. 8Ezra khai Jerusalem ah kumpibawipa in kum sarih uk kum hla nga fangin hleng i. 9Ziangmanti fangin, a Pathian kut khiah amah vumah um manin, hla hmasaber ni khat nia fangin Babilon in suak ai, hla ngahnak ni khat nia fangin Jerusalem ah hleng i. 10Ziangmanti fangin Ezra in Bawipa dan upadi khiah zirh tuh le hlun tuh le Bawipa thukham le dante khiah Israel mite cuk tuhin a thin songah tum i.

11He a kuhnak lai pakhat khiah Kumpibawipa Artazazi in phungki cazi le Bawipa thukhamte le Israel ca ai a dan upadite ling liang tu Ezra hnenah pehnak i. 12“Kumpibawi hmuahhmuah ai kumpibawipa Artazazi in Ezra, phungki le vancung Pathian dan upadi lamah cazi Ezra hnenah, 13i ukhnak songai Israel minungte le phungki le Levi mite khiah, amahte thu in Jerusalem ah kawi nuam tute khiah nangmah thawn feh thai in thu suah ing. 14Ziangmanti fang in kumpibawi pa le a tlangsuak pasarih in nangmah khiah, na kut songai na Pathian Dan Upadi thawn senghnak bang in Judah le Jerusalem thu zong tuhin na hlat i ing. 15Ciazolo ah kumpibawipa le a tlangsuakte in a siang ngai in Jerusalem ai umtu Israel mite Pathian hnenah pehnak sui le ngun le 16Babilon ram songin na ngahhnak sui le ngun le Jerusalem ai amahte Pathian inn ca ai amahte thu ai hluhnak kawmin kawih tuh i si. 17Cia tangka thawn, kawlpaw cang le tucang le tufate le rongmu hlu tuh le ding tuh a hlu te khiah a kungniu in lai tulai, Jerusalem ai na Pathian inn songai awlta vumah hlu tu. 18Cen a taanghnak a val sui le ngunte khiah, Pathian lungkhimhnak bangin, nangmah le na unaute in a pha ti ai ning ruathnak bangin hmang tuu-ih. 19Na Pathian inn songah hmang tuhai na pehnak belte khiah Jerusalem ai Pathian hmai ah kawih tuh i si. 20Cen na Pathian inn ca ai a samhnak khiah nangmah in pe lesikhaw, kumpibawipa tangka hmang tu.

21Cen kaimah kumpibawipa Artazazi in Runpui ralkhat lam ramai tangka khawltute hnenah thu ning pe ing: Vancung Pathian Upadi dan lamah cazi le phungki pa Ezra in ning bawm ruai lekhaw, a kungniu in, 22ngun talan zakhat, sangvut khor zakhat, capittizu bath zakhat, thau bath zakhat tian le ci khai a tel cawk lo in bawm tuh i si. 23Vancung ai Pathian ruaihnak zaizai khai, vancung ai Pathian inn ca ah a khim niu in bawn tuu-ih. Cialo fangin Pathian khiah kumpibawipa le a fapate lakah thinraw mawh ngai. 24Cen phungkite le Levi mite le lasatute le dawngkham kiltute le temple hnenumte le Pathian inn ai a dang hnenumte khiah ngunkhuai khuai dan lo khai ning than ing. 25Cen nangmah Ezra in Pathian fimhnak nai i si. Cia fimhnak thawn, Runpui ralkhat ramai umtu na Pathian dan upadi ling tu veksente thukhan sahtu tuhin thukhantute dah tu. Cen a ling lo tute khai thu cuk tuh i si. 26Cen na Pathian dan upadi le kumpibawipa dan upadi ngai nuam lo tute khiah, a rang ngai in cawh tuh i si. Rek kul lekhaw rek tuh, hnawt kul lekhaw hnawt tuh, a thilri long sah kul lekhaw long sah tuh, thawngtla kul le thawngtauh tuh i si.” ti in ti i.

27Jerusalem ai umtu Bawipa inn mawi ruai tuhin kumpibawipa thin songah pe tu kin paa Bawipa Pathian khiah hmuifu tu seh. 28Cen kumpibawi pa le a tlangsuakte le a bawite hmai ah ngaihharhnak khai i pe i. Bawipa i Pathian kut khiah i vumah um manin, kai khai thin i so i. Ciamanin Israel mi upate khai kaimah thawn feh tuh in khawm ing.

<<  EZRA 6  >>

Recent Posts