2 Samuel 8

<<  2 SAMUEL 8  >>

1Hete ben fangin David in Filistin te khiah tawng ai neh lio i. David in Methek Ammah khiah Filistin te kut songin lang sah lio i. 2Moab te khai tawng ai, amahte khiah laipua ah taal ruai ai a rin thawn teh i. Rin nih thawn a tehhnak mite khiah rek ai, rin khat thawn ai a tehhnak mite khiah nung ruai i. Ciamanin Moab mite khai David hnenum cang ai siahkhuai te kawih sah i.

8David in Zufraitis run ai a ramri khiah lang leh tuhin feh fangin, Zobah kumpibawi, Rehob fapa, Hadadezer khiah tawng i. 4Hadadezer hnenin David in siphuh leng thawngkhat le siphuh to raalkap za sarih le raalkap thawng kul hluan nih khai pom sah i. Siphuh leng duktu siphuhte khiah a veksenin a kawngpui thari cem sah ai siphuh leng zakhat lek khawl i. 5Damaskhas ai Siria mite in Zobah kumpibawipa Hadadezer bawm tum fangin, David in Siria mite thawng kul rek i. 6Ciafangin David in Damaskhas  ai Siria ah raalkap dah ai Siria mite khiah David hnenum cang ai siahkhuai pe i. Bawipa in David feh hmun cang ah a himniu in kilkhawl i. 7David in Hadadezer hnenumte kenghnak sui ai bawnhnak lum khiah lang sah ai Jerusalem ah kawih i. 8Hadadezer te khua Betah le Berothai in kumpibawipa David in dar a tamngai khiah lang i.

9David in Hadadezer raalkapte khiah David in neh berh khiah Hamath kumpibawipa Toi in za fangin, 10Toi in a fapa Joram khiah kumpibawipa David hnenah a upat tuhin le hmuifu bur tuhin hlat i. Ziamanti fangin amah in Hadadezer khiah tawng awng ai amah khiah neh awng i. Ziangmanti fangin Hadadezer khiah Toi thawn raaltawng dun de i. Ciafangin Joram in sui bel le ngun bel le dar bel te keng i. 11Ciate khiah kumpibawipa David in  a nehhnak mi ramdang veksente ngun le sui kawmin, Bawipa hnenah hlu i. 12Cia ram dangte khiah Siria le Moab le Ammon mite le Filistin te le Amalek te le Zobah kumpibawi Rehob fapa Hadadezer hnenai sutsah hnak te i.

14David in Edom ram pumpalah ah raalkapte haih ai Edom veksenin David hnenum cang i. Bawipa in David feh hmun cang ah a himniu in kilkhawl i. 15David in Israel mi veksen khiah uk i. David in Israel mite veksen khiah a hman le a dikcang ngai in thukhan sah i. 16Zeruaih fapa Joab khiah a raalkapte uktu bawi i. Ahilud fapa Jehoshaphat khiah laikhum tu i. 17Ahitub fapa Zadok le Abiathar fapa Ahimelek te in phungki tuan i. Seraiah khiah secretary i. 18Jehoiada fapa Benaiah khiah Chereth mite le Peleth mite uk ai David fapate khiah bawi upaberte i.

<<  2 SAMUEL 8  >>